EURJPY——上涨趋势将继续,建议按市场价格进行多头交易

2020年7月31日 上午6:52:09 by Alex Zarevich
预测明细
货币对EURJPY
使用说明 买入
状态关闭 (124.85)
6:50
23:59
2020-7-31

+75 p
124.85
目标1
124.10
登入
-85 p
123.25
止损
图标及分析人士意见
main-buy-market-trend-1
  1. 根据大部分经纪商的数据,超过一半交易者目前对EURJPY处于空头状态。因此我们建议现在只应考虑多头交易。
  2. 上涨趋势时“新鲜”熊市的活动表明市场大众仍然不看好牛市趋势。
  3. MVP线低于价格并起支持价位的作用。
  4. 我们关注前一高位的突破,即在124.85价位的目标价格。
    index: 1x 0.083940029144287s
t_/pages/forecast: 1x 0.072964906692505s
t_/common/header-new: 1x 0.053776979446411s
t_/common/head: 1x 0.035201787948608s
router_page: 1x 0.0054900646209717s
t_/common/footer-new: 1x 0.002748966217041s
router: 1x 0.0020840167999268s
service-routes: 1x 0.00089383125305176s
t_/popups/on-download: 1x 0.00061893463134766s
router_redirection: 1x 0.0004889965057373s
t_/popups/zoom: 1x 4.1007995605469E-5s
----- END OF DUMP (2023-01-30 10:47:01)  -----