EURJPY——上涨趋势将继续,建议按市场价格进行多头交易

2021年1月19日 下午8:48:39 by Alexander Zorevyk
预测明细
货币对EURJPY
使用说明 买入
状态关闭 (125.25)
20:39
20:39
2021-1-19

+70 p
126.65
目标1
125.95
登入
-70 p
125.25
止损
图标及分析人士意见
main-buy-market-trend-1
  1. 根据大部分经纪商的数据,超过一半交易者目前对EURJPY处于空头状态。因此我们建议现在只应考虑多头交易。
  2. 上涨趋势时“新鲜”熊市的活动表明市场大众仍然不看好牛市趋势。
  3. MVP线低于价格并起支持价位的作用。
  4. 我们关注前一高位的突破,即在126.65价位的目标价格。
    index: 1x 0.047286987304688s
t_/pages/forecast: 1x 0.044489860534668s
t_/common/header-new: 1x 0.030577898025513s
t_/common/head: 1x 0.026013135910034s
t_/common/footer-new: 1x 0.0045061111450195s
router_page: 1x 0.0017580986022949s
t_/popups/on-download: 1x 0.00090980529785156s
router: 1x 0.00057697296142578s
service-routes: 1x 0.0001671314239502s
t_/popups/zoom: 1x 4.1961669921875E-5s
router_redirection: 1x 3.2901763916016E-5s
----- END OF DUMP (2021-10-27 07:34:10)  -----